ทิศทางกีฬาอีสปอร์ตไทยสดใส 3 พันธมิตรใหญ่ ร่วมผนึกกำลังผลักดันสู่ระดับโลก

หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ “อีสปอร์ต” ได้รับการรับรองให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ ล่าสุดได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 3 พันธมิตรใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชนได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ เพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมาพร้อมทิศทางที่ช่วยกันส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตไทยก้าวขึ้นเป็นฮับอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลก

ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอีสปอร์ต  

วัตถุประสงค์หลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ   อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางในการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตของไทยให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยได้มอบหมายนโยบายในเรื่องดังกล่าวให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านการกีฬาโดยตรง นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ยังมีแนวคิดที่จะเชิญกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเข้ามาร่วมกันผลักดันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอีกด้วย” นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

ทั้งนี้ อีสปอร์ตในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ทำให้จำนวนนักกีฬาอีสปอร์ตมีเพิ่มมากขึ้นในอัตราก้าวกระโดด Newzoo ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2567 มูลค่าของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีแนวโน้มสูงถึง 72 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งอาชีพที่เกี่ยวกับอีสปอร์ตโดยตรงและอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน

กำหนดแนวทางหลัก พร้อมตั้งสถาบันปั้นนักกีฬาอาชีพ

เมื่อธุรกิจเกมออนไลน์เติบโตส่งผลให้มีจำนวนผู้เล่นเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอีสปอร์ตในการเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับการรับรองกับกลุ่มเยาวชนที่สนใจจะเข้ามาสู่เส้นทางสายอาชีพ เพื่อให้ได้รับรู้และเข้าใจถึงการนำความสามารถที่มีมาใช้ให้ถูกต้อง รวมไปถึงผู้ปกครองของเยาวชน เพื่อให้เกิดการสนับสนุน และช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชน

และล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยได้ร่วมมือกับการีนา จัดตั้งสถาบัน SAT Esports Academy เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่ให้เข้าสู่เส้นทางสายอาชีพตามขั้นตอน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง

สำหรับนักกีฬาที่เข้าพัฒนาจะได้รับโอกาสร่วมแข่งขันในรายการที่เป็น Official tournament จากการีนา  ตลอดจนได้ฝึกฝนความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา สุขภาพ กายภาพ การวางแผน ฯลฯ ซึ่งโอกาสที่ได้เรียนรู้จากทีมงานและโค้ชดีกรีความสามารถระดับประเทศ จะทำให้นักกีฬามีความสามารถเทียบเท่าระดับมืออาชีพ

“ปัจจุบัน มีนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมในโครงการ SAT Esports Academy 12 คน เป็นนักกีฬาจาก 2 ทีมตัวแทนภูมิภาคของประเทศไทยที่แข่งขันในรายการ RoV Valor City 2021 โดยนักกีฬาจากทั้ง 2 ทีม จะได้รับการฝึกฝนและอบรมตามโปรแกรม เพื่อค้นหาทีมที่ฝีมือดีที่สุดเพียง 1 ทีม เข้าไปแข่งขันต่อในรายการ Road to AIC 2021 เพื่อคว้าสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ Arena of Valor International Championship 2021 หรือ AIC 2021 ที่มีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ กว่า 33 ล้านบาท ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้” ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าว

ซึ่งการส่งเสริมสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ได้นำโมเดลของต่างประเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย รวมทั้งการเสริมด้านจิตวิทยา โภชนาการ มีการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมให้เป็นมาตรฐาน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาทักษะให้กับนักกีฬาได้อย่างเป็นระบบ

สร้างเวทีการแข่งขันสู่ระดับโลก

สิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อยอดให้นักกีฬาอีสปอร์ตก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกนั้น ก็คือการสร้างลีกการแข่งขัน ซึ่งในปี 2565 นั้น Arena of Valor (RoV) เกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) บนมือถืออันดับ 1 ในไทยที่เปิดให้บริการโดย Garena Online (ประเทศไทย) จะสร้างเวทีสำหรับลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทั้งในระดับมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะและฝีมือของนักกีฬาให้เข้าไปในรอบการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยจะจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันได้แก่

  • การแข่งขันในประเทศสำหรับมือสมัครเล่น ถึงระดับมืออาชีพ ได้แก่ Esports Academy, RoV Division1 และ RoV Pro League (RPL)
  • เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ Arena of Valor World Cup (AWC) และ Arena of Valor International Championship (AIC)

ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) และ มร.อัลเลน ซู Regional Head of  Strategic Partnership and Esports Development Garena Online (Thailand) ร่วมกันเสริมว่า ในการขับเคลื่อนอีสปอร์ตไทยไปข้างหน้านั้น ต้องไม่อาศัยเพียงการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนร่วมได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขัน หรือองค์กรที่หันมาลงทุนในทีมอีสปอร์ต ซึ่งปัจจุบันก็มีการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ สโมสรฟุตบอล Paris Saint-Germain และ สโมสรฟุตบอล Valencia ที่สร้างสโมสรอีสปอร์ตในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไปข้างหน้า

แม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ตลาดที่ใหญ่สุด แต่ในมุมของนักลงทุน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่น่าลงทุนเพราะมีนักกีฬาที่มีความสามารถสูง ประกอบกับ Esports Ecosystem ที่มีอยู่ จะเสริมความน่าสนใจของนักลงทุนให้หันมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

เตรียมผลักดันเข้าสู่หลักสูตรด้านการกีฬา

นอกเหนือจากการผลักดันอีสปอร์ตระดับอาชีพจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ยังมองเห็นความเป็นไปได้ในแง่การสนับสนุนและส่งเสริมทักษะในด้านวิชาการ เพื่อปูทางให้กับเยาวชนที่สนใจ และตั้งใจจริงจังที่จะเติบโตในสายอาชีพของ อีสปอร์ต ซึ่งจะเป็นส่วนที่โรงเรียนกีฬา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอาจมีการบรรจุอีสปอร์ตลงในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่นๆ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประสานและเตรียมการประมาณ 2 ปี

“อีกมิติหนึ่งที่จะทำให้กีฬาอีสปอร์ตเติบโตอย่างชัดเจน คือการนำอีสปอร์ตมาบรรจุเป็นหนึ่งในประเภทกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เข้าถึงกีฬาได้มากขึ้น มีทางเลือกในการเล่นกีฬาที่เหมาะกับทักษะและความชอบของตนเองมากขึ้น และมีทางเลือกในการทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬานั้น ๆ มากขี้น” ผู้ว่าการกกท. กล่าวเสริม

จากความร่วมมืออย่างจริงจังของสามพันธมิตรใหญ่และการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีระบบระเบียบอย่างชัดเจน เชื่อได้อย่างแน่นอนว่า จะจุดประกายให้กับนักกีฬาอีสปอร์ต และวงการอีสปอร์ตของประเทศไทย ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของวงการอีสปอร์ตโลกได้ในเวลาไม่นานจากนี้ไปอย่างแน่นอน

#Garena #การีนา

you might like

Scroll to Top