“ชูเกียรติ” สมาชิกสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯร่วมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ให้ชุมชนบ้านพอแดง จ.พังงา

บริษัท ชูเกียรติ พร็อตเพอร์ตี้ จำกัด ส่งทีมงานจัดกิจกรรม “ชูเกียรติอาสา” เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับชาวชุมชนบ้านพอแดง จ.พังงา จำนวนกว่า 30 คน ภายใต้โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” ในหัวข้อ “ความรู้เรื่องหนี้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายธรรมรักษ์ มานะกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้กับชุมชน โดยเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้การต้อนรับทีมงานอย่างเป็นกันเอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ “เรื่องเงินเรื่องสนุก ความสุขยั่งยืน” จัดโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านชาวชุมชนทั่วประเทศ โดยใช้หลักสูตร “ปลดหนี้ ชีวิตเป็นสุข” และ “ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้” ผ่านความร่วมมือของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนรวม 16 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศกว่า 18,000 สาขา และมีฐานลูกค้ารวมกันกว่า 5 ล้านราย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถรายอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644 หรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่ www.vtla.or.th

you might like

Scroll to Top