“ดีป้า” คัด 25 อาสาสมัครตัวแทนประเทศไปประจำงานนิทรรศการ “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ตค.นี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประกาศผลการคัดเลือก 25 อาสาสมัครในโครงการ “ไทยแลนด์    พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” สู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำหน้าที่ประจำนิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยภายในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมกันจัดงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ” มีความเห็นร่วมกันว่า นอกจากการสร้างอาคารแสดงประเทศไทยเพื่อแสดงภาพลักษณ์อันดีและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้ว การเข้าร่วมงานครั้งนี้ต้องเกิดประโยชน์กับเยาวชนของประเทศด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการ “ไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริงในการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนนิทรรศการประจำอาคารแสดงประเทศไทยในเวทีระดับโลก ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการแสดง หรือการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน

“การรับสมัครอาสาสมัครโครงการไทยแลนด์ พาวิลเลียน แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 500 คน โดยระหว่างกระบวนการคัดเลือก ทุกคนแสดงให้เห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมั่นใจ และมีความโดดเด่นในเรื่องของบุคลิกภาพในแบบของตัวเองอย่างชัดเจน หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญได้คัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไปปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารแสดงประเทศไทย จำนวน 25 คน ในนามอาคารแสดงประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับทั้ง 25 คนที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศอย่างเต็มที่ และใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้อย่างคุ้มค่า” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

จากนี้ ดีป้า จะจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาคารแสดงประเทศไทย ในงานเวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบต่อไป

สำหรับงานเวิลด์เอ็กซ์โปนับเป็นงานที่ติด 1 ใน 3 ของงานมหกรรมระดับโลก โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต : CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE” มีประเทศเข้าร่วมกว่า 190 ประเทศทั่วโลก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้ 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1.โอกาส (Opportunity) 2.การขับเคลื่อน (Mobility) และ 3.ความยั่งยืน (Sustainability)

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาคารแสดงประเทศไทยในงาน “ฉ” ได้ที่เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง : EXPO2020DubaiThailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม info@thailandexpo2020.com

#Deba #ดีป้า #เวิลด์เอ็กซ์โป 2020 ดูไบ

you might like

Scroll to Top