ทีมบริหารเซ็นทรัลรีเทลคว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค จาก Institutional Investor

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คว้า 3 รางวัลอันทรงเกียรติ All-Asia Executive Team ประจำปี 2564 ในสาขา Best CEO, Best CFO, Best IR Program ประเภท Consumer Discretionary, Sell Side จาก Institutional Investor บริษัทวิจัยและนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเซ็นทรัล รีเทล ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 (Top 3) บริษัทจดทะเบียนชั้นนำของทั้ง 3 สาขา ซึ่งคัดเลือกจากประเทศและดินแดนในแถบเอเชีย (Rest of Asia) (ไม่รวมจีน และญี่ปุ่น) โดยรางวัล Best CEO มอบให้แก่นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รางวัล Best CFO มอบให้แก่นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และ Best IR Program มอบให้แก่ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ พิจารณาจากการให้คะแนนและความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์กว่า 4,000 รายที่เข้าร่วมคัดเลือกการจัดอับดับในปีนี้ มีการพิจารณาจากผลงานด้านความเป็นผู้นำองค์กรและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อาทิ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์  การให้ข้อมูลบริษัทอย่างครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์  การนำกลยุทธ์บริษัทมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดีญนน์ โภคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามเซ็นทรัล รีเทล เราขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกจากการลงคะแนนของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่าน Institutional Investor สื่อนิตยสารธุรกิจระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลกในเรื่องการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนมากว่า 50 ปี ถึงแม้ว่าเซ็นทรัล รีเทล จะเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรก และต้องเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์โควิด-19 แต่เราก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้มาได้ ถือเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของผู้คนที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่มีแพลตฟอร์ม omnichannel ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการดูแลทางด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารกลยุทธ์แก่บุคคลภายนอกได้ทันเวลา สม่ำเสมอ ด้วยความครบถ้วนถูกต้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดี ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19”

#Central #เซ็นทรัลรีเทล

you might like

Scroll to Top