มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) รับรางวัล AREA 2024

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  MET โดยนายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Asia
Responsible Enterprise Awards (AREA) สาขา “Social Empowerment”ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)” ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR (Corporate Social
Responsibility) ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงาน Asia Responsible
Enterprise Awards 2024 จัดขึ้นที่ โรงแรม ฮิลตัน ไซ่ง่อน เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายคัทสึยะ คาวาบาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  MET เปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างมาก ที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) สาขา “Social Empowerment” จากโครงการ“อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)” โดยเป็นโครงการ CSR ที่เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้การสนับสนุนและมอบทุนทรัพย์
ให้นำไปสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(INDA) ในการให้นิสิตได้ออกแบบอาคารสำหรับโรงเรียน เช่น อาคารเรียน,โรงอาหาร, อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เชื่อมั่นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม คือ พลังที่จะเกื้อกูลให้สังคมพัฒนาได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการศึกษาของเยาวชนในชาติ การดำเนินโครงการ “อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)”จึงเป็นความภูมิใจในการทำงานด้าน ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) เพราะเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากใจของทุกคนในองค์กรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตและกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ให้คืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

สำหรับงานมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อมอบรางวัลให้องค์กรชั้นนำที่ดำเนินการตามแนวทาง ESGและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

you might like

Scroll to Top