ศาลเจ้าแห่งใหม่สร้างด้วย “พลังศรัทธา” มูลค่ากว่า 400 ล้าน

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” องค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งมั่นบรรเทาทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่เพื่อนมนุษย์ ทุกชนชาติ ทุกศาสนา ทุกเพศ ทุกวัย รวมพลังศรัทธาจัดสร้าง “ศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่” หรือ “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)”

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวถึงที่มาของการจัดสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ว่า “เนื่องจากพื้นที่ของศาลเจ้าแห่งปัจจุบันนั้นเป็นพื้นที่เช่า และข้อสำคัญคือมีพื้นที่ 297ตารางวาเศษเท่านั้น ไม่เพียงพอในการรองรับผู้มีจิตศรัทธาเวลามีงานเทศกาลทางศาสนา  ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงมีมติอนุมัติให้จัดสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ สำหรับประดิษฐานหลวงปู่ไต้ฮงแบบถาวร ประกอบกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีที่ดินบนถนนเจริญราษฎร์ ตั้งอยู่ระหว่างถนน (สาทร) กับถนนพระราม 3 จำนวน 9 ไร่เศษ โดยบริเวณส่วนหน้าของพื้นที่ 3 ไร่เศษ เป็นที่ตั้งของสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ส่วนที่ดินอีก 6 ไร่เศษ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดสรรจำนวน 4 ไร่ กับ 17 ตารางวา ซึ่งใหญ่กว่าเนื้อที่ปัจจุบันกว่า 5 เท่า นำมาจัดสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ ซึ่งพื้นที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้ฮงสลักจากหินหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย น้ำหนักรวมฐานหนัก 70 ตัน โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีจิตกุศลท่านหนึ่งเป็นผู้บริจาคให้  รวมทั้งยังเอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่าง ประเพณีทิ้งกระจาด ซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก อีกทั้งยังเพียงพอต่อรองรับศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮงที่เดินทางมาจากประเทศใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และ ไต้หวัน ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี” โดยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางมูลนิธิฯ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี ต่อจากนั้นในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2564 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่ โดยจะใช้เวลาในการสร้างประมาณ 3 ปี “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” นำเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมศาลเจ้าทางตอนใต้ของประเทศจีนมาออกแบบ ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศจีน โดยเฉพาะงานแกะสลักและงานตกแต่งภายใน ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท

สำหรับองค์ไต้ฮงกงหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จะนำมาประดิษฐานภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ที่มีน้ำหนัก 70 ตันนี้ มีความสูงรวมฐาน 4.20 หน้าตักกว้าง 2.60 เมตร  โดยหินหยกขาวที่นำมาแกะสลักเป็นชิ้นหยกขาวจากประเทศพม่า นำส่งไปให้ช่างฝีมือชาวจีนผู้ชำนาญการแกะสลักยังประเทศจีน สำหรับบริเวณโดยรอบศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ประกอบด้วย อาคารศาลเจ้า สำหรับการมาสักการบูชาหลวงปู่ไต้ฮง และอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งภายในมีหอประวัติของหลวงปู่ไต้ฮงให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดสรรพื้นที่สำหรับจอดรถไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ สามารถจอดรถได้ประมาณ 100 คัน

“ศาลเจ้าไต้ฮงกง” นับเป็นศูนย์รวมที่พึ่งทางจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้การดูแลของ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” โดยศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งแรก หรือ ศาลเจ้าไต้ฮงกง (พลับพลาไชย) ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 จากการที่ศิษยานุศิษย์ได้รวบรวมเงินและจัดซื้อที่ดินสร้างศาลาประดิษฐานถาวร ณ ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

หากท่านใดต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) สามารถติดตามรายละเอียดการบริจาคได้ที่ https://www.facebook.com/atpohtecktung/ หรือ https://www.pohtecktung.org/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-225-0020 ต่อ 366

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง #ความดีไม่มีที่สิ้นสุด #ช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต

you might like

Scroll to Top