เงินติดล้อกล้าการันตี! สินเชื่อทะเบียนรถ ผิดนัดคืนเล่มภายใน 15 วันทำการหลังลูกค้าปิดบัญชี เราให้เลย 500 บาท!

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเงินติดล้อในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย อาทิ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที สินเชื่อรถเก๋งกระบะ อนุมัติไวภายใน 1 ชม. พร้อมรับเงินสดทันทีที่สาขา เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ลูกค้านำเงินไปสร้างสภาพคล่องหรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเงินติดล้อยังคงยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อเนื่อง โดยการการันตีคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถอย่างรวดเร็ว ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ และสินเชื่อเช่าซื้อ คืนเล่มทะเบียนรถภายใน 30 วัน หลังได้รับเอกสารชุดโอนครบ ซึ่งเงินติดล้อถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่การันตีการคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยังการันตีมอบเงินจำนวน 500 บาท ให้กับลูกค้า กรณีคืนเล่มให้ลูกค้าหลังปิดบัญชีล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ซึ่งการคืนเล่มทะเบียนรถที่รวดเร็วมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับลูกค้า เพราะลูกค้าอาจมีความจำเป็นในการนำทรัพย์สินอันมีค่าของตนเองไปขายต่อแปลงเป็นทุนหมุนเวียน หรือเพื่อความสบายใจในการครอบครองทรัพย์สินของตัวเอง  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการบางราย อาจจงใจคืนเล่มทะเบียนรถล่าช้า เพราะอาจนำเล่มทะเบียนรถของลูกค้าไปประกอบการกู้ยืมเงินจากธนาคารอีกทอด เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจ ซึ่งเงินติดล้อเองเป็นผู้ให้บริการขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนและมีสภาพคล่อง ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลักประกันการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ด้านมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ที่เงินติดล้อมีการดูแลรักษาเอกสารสำคัญของลูกค้า โดยการนำเอกสารสำคัญทั้งหมดของลูกค้าไปเก็บรักษาไว้ยังพื้นที่จัดเก็บเอกสารสำคัญโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรม ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนผู้ใช้สินเชื่อมักเลือกใช้บริการสินเชื่อทะเบียนรถโดยพิจารณาจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว โดยไม่นำข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียม และมาตรฐานการให้บริการด้านอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาเลือกใช้สินเชื่อ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาซ้ำเติมผู้ขอสินเชื่ออีกต่อไป สนใจเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เงินติดล้อ, Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880

เงินติดล้อ เป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกและที่พึ่งให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และยังเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย สนใจเยี่ยมชมรายละเอียดสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th

เงื่อนไขการการันตีคืนเล่มทะเบียน:

  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการนับวันทำการ นับจากวันทำการที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์หากลูกค้าปิดบัญชีช่องทางอื่นที่ไม่ใช่สาขา ลูกค้าจะต้องไม่มียอดคงค้างใดๆ หรือค่าติดตามทวงถามค้างอยู่ในระบบลูกค้าต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินงวดสุดท้ายที่ปิดบัญชีไว้ด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเหตุล่าช้าที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น
  • หากลูกค้าได้รับเล่มคืนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับเงิน จำนวน 500 บาท โดยบริษัทฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่พ้นระยะเวลาคืนเล่มที่กำหนด และจะได้รับ SMS แจ้งเตือนรับเงินเข้าบัญชีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กำหนด

#เงินติดล้อ #Tidlor #สินเชื่อทะเบียนรถ

you might like

Scroll to Top