TikTok อัปสกิลดิจิทัล MSMEs ไทย เปิดตัว “TikTok Experts”ดึง 18 กูรูชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด-ผู้ประกอบการ-ครีเอเตอร์ มุ่งเสริมแกร่งเศรษฐกิจดิจิทัล

 TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก มุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเฉลิมฉลองวันแรงงาน ผ่านโครงการ “Level Up with TikTok Experts 2024” เปิดตัวผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกเป็น TikTok Experts ทั้งหมด 18 ท่าน เพื่อส่งต่อความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลอย่างเข้มข้นให้กับกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) ทั้งในรูปแบบ on-ground และ online ตลอดปี 2567 โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง 3 ประเด็นที่ตอบโจทย์ความต้องการของ MSMEs ในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มอย่างรอบด้าน อาทิ การหาไอเดียมาสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการสร้างรายได้ด้วย TikTok Creative Center การใช้ TikTok Ads Manager โซลูชันเพื่อการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม และการจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วย TikTok Shop ตอกย้ำเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยไปข้างหน้า พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ในการนำโซลูชันบนแพลตฟอร์ม TikTok มาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการสร้างรายได้ สะท้อนความมุ่งมั่นของ TikTok ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทย

โครงการ Level Up with TikTok Experts 2024 เป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีที่ผ่านมาที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น TikTok Experts จำนวน 5 ท่าน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมเทรนนิ่งมากกว่า 4,000 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการองค์ความรู้เชิงดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญในยุคเศษฐกิจดิจิทัล

คุณ พงศ์สุพัชร์ กาญจนาคม, Strategic Partnerships Manager, TikTok ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย หรือ MSMEs สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกว่า 6.1 ล้านล้านบาทหรือประมาณ 35.2 % ของ GDP ประเทศในช่วงปี 2565ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นภาคส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยเนื่องจาก 70% ของจำนวนแรงงานไทยมาจากการจ้างงานของกลุ่มธุรกิจ MSMEs ซึ่ง TikTok เล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการไทยจึงได้จัดโครงการ Level Up with TikTok Experts ขึ้นมาครั้งแรกในปีก่อน โดยเราได้ค้นพบ 3 เรื่องหลักที่กลุ่มผู้ประกอบการกำลังเผชิญเรื่องแรกคือ ทักษะการใช้เครื่องมือทางการตลาดในยุคดิจิทัลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายและการเติบโตให้กับธุรกิจ ถัดมาคือเรื่องความเข้าใจในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเพื่อปั้นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และที่สำคัญอย่างยิ่งคือกลุ่มธุรกิจ MSMEs ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเล็กทำให้มีงบประมาณทำการตลาดที่จำกัดต้องวางแผนการเงินอย่างรอบครอบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด จึงนำมาซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในปีนี้ โดยเราได้รับความร่วมมือจาก 18 กูรูที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคในการใช้เครื่องมือทางการตลาดของ TikTok เพื่อตอบโจทย์ทั้งสามเรื่องหลักที่ผู้ประกอบการต้องการ TikTok เชื่อมั่นว่าโครงการ Level Up with TikTok Experts จะปลดล็อกโอกาสแห่งความสำเร็จและมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการได้รับความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 ของโครงการ “Level Up with TikTok Experts” ได้เพิ่มขอบเขตการให้ความรู้เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่านการทำคอนเทนต์ ซึ่งได้มีการคัดเลือก TikTok Experts มาอย่างเข้มข้น เพื่อมาส่งต่อองค์ความรู้เชิงลึก เคล็ดลับ รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจผ่านการใช้เครื่องมือและโซลูชันของ TikTok อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่เนื้อหาการประยุกต์ใช้ 3 เครื่องมือหลักของแพลตฟอร์มคือ TikTok Ads Manager เครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการตั้งค่าการเผยแพร่โฆษณา, TikTok Shop เครื่องมือที่เป็นดั่งอาวุธคู่ใจของเจ้าของร้านค้าในการบริหารจัดการร้านค้า, และอีกโซลูชันที่สะท้อนบทบาทแพลตฟอร์มแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่าง TikTok Creative Center ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ รวมถึงครีเอเตอร์ ก้าวตามทันเทรนด์ที่กำลังมาแรง เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจผู้ชมและก่อให้เกิดรายได้ โดยในปีนี้ได้แบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่

  1. Educator Experts: 8 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย @drgim.salesarm@digitalnook@natthi.tha@thedigitaltips@amp.sarun@digitalshortcut@digitorystyle, และ @ajarnarin.official ผู้ที่จะมาให้ความรู้อย่างใกล้ชิดแบบออนกราวด์แก่ผู้ประกอบการในเรื่องการใช้งานโซลูชันของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างยอดขายครอบคลุมถึง TikTok Ads Manager, TikTok Shop, และ TikTok Creative Center พร้อมติดปีกผู้ประกอบการมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จทางยอดขาย และแจ้งเกิดครีเอเตอร์ที่มีคอนเทนต์สร้างสรรค์ยอดวิวอย่างถล่มทลาย
  2. Seller Experts: 5 ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย @caseharden@chubbyofficiall@tinybity6395@mr.k_kimchi, และ @mama.noeyvita โดยทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และความชำนาญด้านการขายสินค้าบน TikTok Shop พร้อมที่จะส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มแบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งาน TikTok Shop ในการขายสินค้าได้อย่างคล่องแคล่ว และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
  3. Creator Experts: 5 ครีเอเตอร์ผู้ชำนาญด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์บน TikTok ประกอบด้วย @topmie@krunewday@sienpedtiktok@teeotiktokbiz, และ @sathorncontent ที่จะมาแนะนำแนวทางการสร้างคอนเทนต์ให้มีความสนุก น่าติดตาม ผ่านคอนเทนต์ของพวกเขา เพื่อปลดล็อกยอดวิวให้ปังทะลุล้าน อีกทั้งสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานด้าน Affiliate Program ของ TikTok Shop เพื่อสร้างรายได้ผ่านการทำคอนเทนต์และเป็นแรงบันดาลใจต่อการช่วยส่งเสริมการเติบโตของชุมชนครีเอเตอร์บน TikTok

โครงการ “Level Up with TikTok Experts 2024” มีความมุ่งมั่นในระยะยาวที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ประกอบการและครีเอเตอร์ร่วมกับ TikTok Experts ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัมมนา เวิร์คช็อป หรือคอนเทนต์ต่างๆ ตลอดทั้งปีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนธุรกิจที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และแข็งแกร่ง โดยผู้ที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและข้อมูล TikTok Experts ทั้ง 18 ท่าน สามารถเข้าชมได้ที่ https://tiktoksmb.com/levelupwithtiktokexperts2024TH

ทั้งนี้ TikTok ยังมีโปรแกรมที่นอกเหนือจาก TikTok Experts เพื่อให้ความรู้และทักษะเชิงดิจิทัลอย่าง Grow with TikTok ที่เป็นคลังความรู้สำหรับครีเอเตอร์และผู้ประกอบการในการสร้างคอนเทนต์ให้สร้างสรรค์และเพลิดเพลิน พร้อมปั้นธุรกิจให้เติบโตได้ง่ายๆ และ TikTok Shop Academy ที่รวบรวมหลักสูตรสุดพิเศษสำหรับเจ้าของร้านค้าไว้มากมาย เพื่อสนับสนุนธุรกิจของทุกคนให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำบทบาทของ TikTok ในฐานะแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงและโอกาสแก่ทุกคน

you might like

Scroll to Top